Huisartsenpraktijk Haaswijk – Oegstgeest
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Haaswijk
Boerhaaveplein 19 2343 LT
Oegstgeest

Welkom bij Huisartsenpraktijk Haaswijk

Op onze website vindt u algemene gegevens over onze praktijk en medewerkers en kunt u zelf online een aantal zaken regelen. Ook voor gezondheidsinformatie over diverse onderwerpen kunt u hier terecht.

Wist u dat?

Afspraak maken
Een afspraak maken voor dezelfde dag kunt u tot 09:00 uur.
Voor het maken van een afspraak op een andere dag tot 11.30 uur.

Afspraak
Bij deze afspraak mag u slechts één klacht per afspraak melden.
Als u meerdere klachten heeft, dient u een aparte afspraak te maken.

Aanvraag viste
Aanvraag visite maken tussen 08.00 uur en 11.00 uur.

Afspraak afzeggen

Wilt u de afspraak afzeggen dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren te melden via praktijk@haaswijkhuisartsen.nl
Als u niet verschijnt op de afspraak worden er kosten in rekening gebracht.

Urine inleveren
Urine inleveren en laten checken op een urineweg infectie kan voor 11.00 uur.
U kunt alleen urine inleveren in een daarvoor bestemd potje te vinden in de hal van de praktijk.

Uitslag onderzoek
Voor uitslagen kunt u na 14.00 uur bellen met de assistente.

Spoed
Wanneer er sprake is van een spoedgeval, kunt u direct met de praktijk bellen +31 (0)71-517 7461, toets dan 1.
Spoedgeval buiten kantoortijden en op weekend- en feestdagen belt u met de Doktersdienst De Limes in Voorhout, telefoonnummer +31 (0)252-240212

Voor Levensbedreigende situaties belt u direct met telefoonnummer 112

 

 

Uw praktijk is per 1 oktober 2020 aangesloten bij het samenwerkingsverband Oegstgeest. Dat wil zeggen dat wij meer samenwerken met alle huisartsen onderling, apothekers en enkele fysiotherapeuten en een diëtiste. Voor meer informatie en update;

https://www.wsv-oegstgeest.nl/

Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest

“Missie en visie”

WSV Oegstgeest is een multidisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners. Wij bieden geïntegreerde eerstelijnszorg aan alle inwoners van Oegstgeest. Deze zorg is afgestemd op hun behoeften, van goede kwaliteit, dichtbij, herkenbaar, toegankelijk en doelmatig georganiseerd. Door samenwerking met elkaar, onze patiënten en met partijen in de wijk dragen wij bij aan een betere gezondheid en welzijn van de inwoners van Oegstgeest.

Kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg staan bij ons voorop.” Lees s.v.p. verder op de website van wsv-oegstgeest.

Verandering in de receptenlijn:

I.v.m. het optimaliseren van kwaliteit en het reduceren van risico’s, zal vanaf 01-03-2022:

  • De receptenlijn worden opgeheven. Er kan niet meer worden ingesproken.
  • Herhaalrecepten kunnen direct bij uw apotheek worden aangevraagd.
    • U kunt zich aanmelden voor de automatische herhaalservice bij de apotheek. U krijgt dan automatisch bericht wanneer u weer nieuwe medicatie kunt komen ophalen.
    • U kunt uw recepten via de website van Praktijk Haaswijk aanvragen via het patiënten portaal. In het patiënten portaal worden uw gegevens bewaard en kunt u een herinneringen ontvangen als medicatie opnieuw nodig is.
    • U kunt uw herhaalmedicatie telefonisch bij uw apotheek aanvragen.

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost De LIMES

Doktersdienst Duin- en Bollenstreek heet nu Doktersdiensten De LIMES.

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of

U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of

U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.


Doktersdienst De LIMES
Rijnsburgerweg 4 B
2215 RA Voorhout
Tel. 0252-240212

Twijfelt u of u direct een huisarts nodig heeft, raadpleeg dan onze website:

www.huisartsenpostendelimes.nl